ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชองลม (อ่าน 175) 30 มิ.ย. 64
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 166) 28 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 176) 23 มิ.ย. 64
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 176) 23 มิ.ย. 64
ยกเลิกประกาศแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 179) 23 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลม ตำแหน่งผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนองค์ (อ่าน 338) 17 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่องลม ตำแหน่งผู้แทนผู้ปกครองและผู (อ่าน 294) 11 ก.พ. 64
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า (อ่าน 323) 11 ก.พ. 64
ยกเลิก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่า โรงเรียนวัดช่องลม (อ่าน 365) 07 ก.พ. 64
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง และ กรรมการผู้แทนองค์กรช (อ่าน 333) 29 ม.ค. 64
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า และ กรรมการผ (อ่าน 3334) 12 ต.ค. 63
โรงเรียนวัดช่องลม ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต (อ่าน 3373) 11 ก.ย. 63